Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Warunki uzyskiwania, audyty, postępowania administracyjne odblokowanie SOD, doradztwo przy pozyskiwaniu SOD.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Reprezentowanie w postępowaniach przez Prezesem Zarządu PFRON, Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, WSA i NSA. Wpłaty związane z gospodarowaniem środkami ZFRON. Wpłaty, a wstrzymanie SOD.
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Wydatkowanie ZFRON, indywidualne programy rehabilitacji, zaświadczenia o pomocy de minimis, pomoc indywidualna, audyty przed rezygnacją ze statusu zakładu pracy chronionej.
Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON
Audyty i certyfikowanie pracodawców w zakresie prawidłowości, pomoc przy wypełnianiu druków.

 

Zakłady pracy chronionej
Stała obsługa, doradztwo, uzyskiwanie, utrata statusu zpch.
Warunki uzyskiwania pomocy publicznej
Pomoc de minimis, pomoc publiczna na zatrudnianie, wypełnianie druków.
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Prawa i obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracownika niepełnosprawnego.
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
Reprezentowanie i doradztwo.

logo
logo

 22 370 29 72  606825920  kontakt@onlex.pl

Portal dla zatrufdniających osoby niepełnosprawne