Obsługa prawna przedsiębiorców
  • Bieżąca obsługa firm w zakresie obowiązków i uprawnień związanych z zatrudnianiem, w szczególności związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych,
  • Prawo pracy
  • Reprezentowane w sprawach w postępowaniach administracyjnych
  • Reprezentowane w sprawach w postępowaniach podatkowych
  • Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi
  • Reprezentowanie przed sądami powszechnymi
  • Zakładanie spółek
  • Wpisy do KRS
  • Przekształcenia
  • Odzyskiwanie należności
Kontakt

logo
logo

 22 370 29 72  606825920  kontakt@onlex.pl

Portal dla zatrufdniających osoby niepełnosprawne